Wanneer het voorlopig koopcontract getekend is gaat om 0.00 in de avond de bedenktijd in, in deze 3 dagen kan de koper zonder opgaaf van reden de koop ontbinden.
Deze 3 dagen gaan in op het moment dat de koper de kopie van het voorlopig koopcontract heeft ontvangen, de bedenktijd kan langer zijn wanneer er een weekend of feestdagen in de 3 dagen vallen.